Praha Metro C Mapa, Jízdní Rád, Ceny Jízdenek

Praha Metro C

Linka metra C vede od jihu až na sever Prahy. Spojuje stanici Háje na jihu a stanici Letňany na severu. Linka metra C prochází centrem Prahy.
Linka metra C byla otevřena v roce 1974. Poté byla v dalších dekádách postupně modifikována a prodlužována. Poslední důležitá změna bylo prodloužení linky metra C do stanice Letňany v roce 2008.
Linka metra C je dlouhá celkem 22,4 km a skládá se ze 20 stanic.

Mapa Metra C Praha

Mapa Praha metro C
Mapa Praha metro C

Turistické zajímavosti na trase linky metra C

Linka metra C je z pohledu turisty důležitou a užitečnou trasou. Nabízí přístup k důležitým turistickým cílům.

  • Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě je v blízkosti stanice metra Vyšehrad.
  • Václavské náměstí a Národní muzeum jsou nejlépe přístupné ze stanice metra Muzeum.
  • Hlavní nádraží v Praze má vlastní stanici linky metra C. Dostupné je ze stanice metra Hlavní nádraží. Odsud je možné nastoupit do vlakových spojů směrem do Německa, Polska, nebo Rakouska a dalších států Evropy.
  • Mezinárodní autobusové nádraží naleznete na stanici metra Florenc. Autobusové spoje odsud vyjíždějí do nejrůznějších evropských destinací.
  • ZOO Praha a Botanická zahrada jsou dostupné ze stanice metra Nádraží Holešovice. Odsud jezdí autobusová linka č. 112, kterou se dostanete pohodlně k oběma destinacím.

Stanice metra C Praha

Linka stanice metra C Praha byla vybudována především pro potřeby obyvatel jižní a severní části Prahy. A to za účelem dobré dostupnosti do centra. Linka metra C Praha je také využívána díky přímému spojení na stanici Hlavní nádraží Praha. Na lince metra C Praha jsou z pohledu vnitrostátní i mezinárodní dopravy důležité dopravní stanice.

  • Stanice metra C Vyšehrad nabízí ideální polohu po zajímavých turistických místech. Je to jedna z nejstarších částí Prahy. Vyšehrad nabízí Baziliku sv. Petra a Pavla, starý hřbitov s mnoha hroby významných postav českých dějin i procházku původním opevněním.
  • Stanice metra C Muzeum je situována v horní části Václavského náměstí v blízkosti Národního muzea. Je zde také přestupní stanice na linku metra A.
  • Stanice metra C Hlavní nádraží je přímým spojením na vlaky vnitrostátní i mezinárodní dopravy. Odsud můžete vyjet vlakem například do Vídně.
  • Stanice metra C Florenc je přímým spojením na autobusovou vnitrostátní i mezinárodní dopravu. Jezdí odsud autobusy do celé Evropy. Je zde také přestupní stanice na linku metra B.
  • Stanice metra C Nádraží Holešovice je přímým spojením na vlakové nádraží Holešovice. Odsud odjíždědí vlaky směrem na sever České republiky. Odsud je také zajištěna doprava do ZOO Praha a Botanické zahrady.

Metro C nabízí spojení na následující linky metra Praha

Ceny jízdného

Standardní cena jízdného je v Praze 32 kč, jízdenka je platná 90 minut. Přesný čas platnosti Vám bude vyznačen validačním zařízením při vstupu do metra. Jízdenky platí také pro veškerou autobusovou i tramvajovou dopravu po Praze. Pokud víte, že Vaše cesta bude kratší než 30 minut, zakupte si lístek v hodnotě 24 kč, který je platný právě 30 minut. Můžete také zakoupit celodenní jízdenku, která vychází na 110 kč a je tedy platná 24 hodin.

Odjezdy a příjezdy linky metra C

Pražské metro C jezdí každý den v týdnu včetně sobot, nedělí a svátků. časové intervaly mezi jednotlivými vlaky jsou 2 to 10 minut v pracovních dnech a o víkendech každých 6 to 10 minut.

První vlak vyjíždí ze stanice Háje ve 4:34 a stanice Letňany ve 4:44 každý den, včetně víkendů.
Poslední vlak vyjíždí ze stanice Háje a Letňany v 0:04 hodin každý den včetně víkendů.